اصول پایه ای علم رنگ

بازدید: ۲۰۹۵۵

تعریف رنگ

رنگ و نور:

رنگ بازتابی از نور است که به شکل های متفاوتی در می آید و این بازتاب مجموعه وسیعی را شامل می شود.

 

 

 

§ اگر یک ناحیه باریک از طول مو جهای نورمرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می آید.

رنگ و نور:

نور سفید از طیف کاملی از رنگها تشکیل یافت هاست. اگر یک ناحیه باریک از طول موج های نور سفید توسط ماده جذب شود

بقیه طول موج ها توسط ماده منعکس شده وچشم انسان این طول موج های ترکیبی که از ماده منعکس شده را می بیند.

به طور مثال همه رنگ های طیف نورسفید پس از تابیدن به گل سرخ جذب می شوند به جز رنگ قرمز که به سوی چشم ما

منعکس می شود.

رنگ و پوشش:

رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.

رنگ در این کاربرد برای دو منظور مناسب است ،تزئین و حفاظت از یک سطح اعم از سطوح داخلی یا خارجی.

رنگ یک محصول نیمه تمام شد هاست، بدین معنی که بعد از استفاده توسط کاربر است که به مرحله پایانی خود می رسد.

 

به طور کلی رنگ ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

-رنگ های خنثی)رنگ های خنثی رنگ هایی هستند که در طیف رنگی وجود نداشته و از ترکیب رنگ های دیگر به وجود می آیند و می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند. سیاه،سفید، خاکستری، بژ و قهوه ای رنگ های خنثی هستند. (

-رنگ های گرم)رنگ های گرم محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می کنند.

این دسته از رنگ ها به وضوح قابل رویت بوده و موجب جلب توجه می گردند. رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز و ارغوانی رنگ های گرم هستند. (

-رنگ های سرد)رنگ های سرد رنگ های آرامش بخش هستند و هارمونی آن ها در محیط های مختلف بیش تر است و زیاد درچشم نیستند. رنگ های آبی، نیلی، سبز از جمله رنگ های سرد هستند. (

کاربرد رنگ در ارگونومی:

رنگ ها بخشی از زندگی ما هستند. تأثیر رنگ بر زندگی بیش از حد تصور انسان است، تنها گوشه ای از اثر آن را در روحیات، کار، خستگی، حوادث، هنر و ادراک انسان مشاهده می کنیم. باتوجه به اثرات بسیار رنگ در سیستم های مختلف و نقش آن در طراحی و توسعه سیستم های انسانی، ارگونومی و مطالعه ی ویژگی های رنگ ها، اثرات آن بر انسان و روانشناسی او و فرآیند دریافت و تحلیل رنگ ها،برای مهندسان صنایع و طراحان سیستم های صنعتی-خدماتی لازم است. پژوهش دانشمندان نشان می دهد، رنگ ها همان گونه که بر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی می گذارند، جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

 

— رنگ و زندگی حرفه ای:

— الف( رنگ و لباس های اداری: لباسی به رنگ خاکستری تیره، مشکی یا آبی سیر بپوشید تا شخصی موفق، آگاه و جدی بنظر برسید. پیراهن سفید و ساده احترام و رسمیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. پیراهن بژ و یا غیر سفید، چهره محافظه کارانه ملایم تری را از شما ارائه خواهد نمود.

— ب( رنگ و دفتر کار: دیوارهای آبی کمرنگ نسبت به سفید بیشتر تولید آرامش نموده و بیشتر جلب توجه می کند. اسباب اثاثیه زرشکی یا ارغوانی تیره محیط کارشما رامجلل جلوه خواهد داد.

— پ( ارتباط و وابستگی: اگر دقت کرده باشید لباس افراد پلیس و نظامی معمولاً برنگ آبی یا سبز تیره انتخاب می شود چون این رنگ ها نشانه قدرت و ابهت می باشند. در بیمارستان ها معمولا" از ملافه و البسه سبز کمرنگ استفاده می شود. چرا که این رنگ اثری تسکین دهنده و آرامش بخش دارد.

— ت( مزایای تبلیغاتی: رستوران ها و اغذیه فروشی ها اغلب برای جلب توجه بیشتر از رنگ های قرمز و زرد.

رنگ و طراحی:

معمولاً دکمه های حساس و اعلان خطر و یا اهرم های توقف

اضطراری، به رنگ قرمز می باشند.

برعکس رنگ سبز نشانه عبور وامنیت است. در طراحی بسیاری از وسایل به کاربردن رنگ های مختلف در قسمت های گوناگون برای گویاتر ساختن وظایف، امری اجتناب ناپذیر است.

 

رنگ و ساختمان:

به کاربردن رنگ های سرد برای اجزای اتاق خواب مکانی به دور از تنش و آرامش بخش را برای خوابی شیرین برای شما فراهم می کند.

دیوارهای اتاق خواب را برای ایجاد آرامش به رنگ های سرد و ملایم مانند آبی رنگ آمیزی کنید. رنگ سفید و یا کرمی برای قسمت پذیرایی

و نشیمن می تواند موجب راحتی اعصاب گردد.

- در نمای بیرونی ساختمان ها اگر از دو رنگ متضاد )روشن و تیره( استفاده شود موجب زیبا ترشدن نما می شود.

- درساختمان های تجاری و اداری استفاده از رنگ سفید، قرمز تیره و نارنجی توصیه می شود.

رنگ و خودرو:

اتومبیل مشکی نشانه تمایل به گمنامی است. برخی رنگ های به خصوص، به ویژه آبی و قرمز حاکی از خودنما بودن

راننده است.

انتخاب رنگ نقره ای یا طلایی می تواند بیانگر ثروت و داراییباشد. رنگ سفید نشانه ی صلح و آرامش و شادی است و رنگ سبز نشانه ی آرامش و احتیاط شما می باشد.

 

رنگ در طراحی پوستر و وب:

یک صفحه وب یا یک پوستر نیز باید بتواندعلاوه بر انتقال مطالب، احساس طراح وب آن صفحه را نیز بیان کند. این کار را رنگ ها

در طراحی وب انجام می دهند. آراستگی ظاهری جسم اکثر اجسام در معرض عوامل مخرب محیطی، نظیر شرایط جوی و آلودگی

هوا، مواد ساینده، روغن و گرد وغبار، هستند.

 

دراغلب موارد نمی توان از آلودگی سطح اجسام جلوگیری کرد، در این شرایط می توان با بهره گیری از ترکیب مناسب رنگ

ها، اثر آلودگی و کثیفی را در جسم کم کرد.

سه روش برخورد با رنگ دراین مواقع وجود دارد:

-رنگی را انتخاب کنیم که با رنگ عوامل آلوده کننده، سازگار باشد؛ در این روش، هدف این است تا جسم مستعمل به نظرنیاید.

-رنگی انتخاب شود که حتی درصورت اختلاط جسم با عوامل آلوده کننده،همچنان ظاهری قابل قبول داشته باشد. رنگ های یشمی و خاکستری از این دسته رنگ ها هستند.

-رنگی انتخاب شود که به محض آلوده شدن، ظاهری ناخوشایند پیدا کند واستفاده کننده را مجبور کند که جسم را به سرعت تمیز کند. هویت و شناسایی اجسام خاصی تنها با برخی رنگ ها شناخته می شوند؛ مثلاً درخودروها، رنگ زرد

اغلب تداعی کننده ی تاکسی، در ذهن بیننده است. در طراحی اجسام این مورد بسیار مهم است.

 

فیزیک رنگ

تعریف:

علم فیزیک رنگ مجموعه ای از مفاهیم، روشها، اطلاعات و فرمولها برای بیان،سنجش، اندازه گیری، دوباره تولید رنگ و مخابره آن در علوم و صنایع مختلف است. رنگ سنجی بر اساس تحلیل رفتار نوری اجسام بوده و تلاش می نماید تا

اصول درک رنگی را تحت شرایط تعریف شده ای از روشنایی و مشاهد کنند ه ها برای اجسام به منظور دوباره تولید و همانندی آنها فراهم نماید.

در فیزیک رنگ دنبال چه هستیم؟

بدلیل محدودیت در توانایی ذهن در بخاطر سپردن رنگ اجسام و جهت اندازه گیری، ارزیابی و همانندی ضروری است که رنگ از حالت کیفی و احساسی به صورت کمی تبدیل شود. در صورت کمی نمودن رنگ دستیابی به اهداف فوق ممکن می گردد.

تجزیه ی نور سفید به صورت طیفی از رنگ ها در سال 1676 توسط ایزاک نیوتن انجام شد.

رنگ هایی که به دست می آید عبارت است ازقرمز-نارنجی-زرد- سبز- آبی نیلی و بنفش.اگر همین ها را از طریق عدسی دوباره عبور دهیم رنگ سفید ظاهر می شود. تجزیه ی نور وایجاد رنگ های طیف در اثر انکسار نور خورشید به وجود می آید. با راه های فیزیکی دیگری هم میتوان نور سفید و اشعه ی رنگین به دست آورد. از جمله می توان از طریقه ی ترکیب و تداخل نور های رنگین ، انعکاس آنها ،پولاریزاسیون و . فلورانس نام برد.

 

 

 

 

 

دسته بندی رنگ های طیف حاصل از نور سفید

1- قرمز، نارنجی و زرد

-سبز، آبی، نیلی و بنفش

 

اگر هر دو گروه رنگ را جدا جدا از طریق عدسی بگذرانیم دو نوع مخلوط رنگ خواهیم داشت که تر کیبشان به نوبه ی خود سفید می شود و همین دو نوع نور رنگی که از مخلوط شان نور سفید حاصل می شود به نام های رنگ های مکمل می خوانیم.هر یک از رنگ های اصلی ، مکمل مخلوط همه ی رنگ های دیگر است.

منظور از رنگ های دیگر همان رنگ هایی است از تجزیه ی نور سفید به دست می آید.

رنگها ناشی از امواج نور هستند که چشم انسان نیز قادر است فقط رنگ هایی را که طول موج آنها بین 400 تا 700 میلی میکرون است را ببیند طول موج و فرکانس هر یک از رنگ های اصلی در هر سیکل میلی بر حسب ثانیه به شرح زیر است:

ترکیب : افزایشی

در  صورتی که طیف رنگ های حاصل از شکست و تجزیه ی نور به وسیله ی منشور را دوباره به کمک یک عدسی همگرا )محدب( با هم ترکیب کنیم، مجدداً نور سفید حاصل میشود.

بنابراین سه رنگ اصلی نور: قرمز، زرد و آبی، وقتی با هم ترکیب شوند، نور سفید حاصل م یشود. این نوع ترکیب رنگ را که در آن میزان روشنی نور پس از ترکیب اشعه های مختلف آن با یکدیگر افزایش می یابد، ترکیب افزایشی می گویند. نورهای رنگین وقتی با

یکدیگر ترکیب می شوند، رنگ های دیگر را به وجود می آورند؛ مثلاً از ترکیب افزایشی آبی با قرمز، رنگ بنفش حاصل می شود.

ترکیب کاهشی:

به نوعی از ترکیب رنگی که رنگ حاصل، تیره تر از رنگ های اولیه می شود، ترکیب کاهشی رنگ می گویند. به عنوان مثال اگر شما دو لایه ی شفاف به رنگ های قرمز و آبیِ فیروزه ای را روی هم قرار دهید، رنگ حاصل یک رنگ کاملاً تیره خواهد بود.

خصوصیت ترکیب کاهشی رنگها را می توان با استفاده از لایه های شفاف رنگ های آبرنگ و ماژیک نیز نشان داد. ترکیب مواد رنگی را نیز ترکیب کاهشی م یگویند. وقتی سه رنگ اصلی را با

هم مخلوط می کنیم، یک رنگ کاملاً تیره حاصل می شود.

ارزش یک رنگ کرماتیک)رنگین( در برابر رنگ آکروماتیک)بیرنگ(معلومی شود. واقعیت رنگ واثرات آن در صورت وجود ترکیبات موزون و هماهنگ، قابل روئیت

است، درسایر موارد حالتهای متفاوت و جدیدی به وجود می آورند

 که در اینجا کوشش میشود با مثالهای گوناگون حالات مختلف آن رابشناسیم.

با دقت به دو شکل صفحه بعد نگاه کنید:

 

یک مربع سفید در زمینه سیاه، بیشتر از یک مربع سیاه به همان اندازه در زمینه سفید جلب توجه می کند.

واقعیت رنگ واثر رنگی

و اما مثال هایی دیگر در این زمینه:

§ یک مربع خاکستری روشن در زمین های سفید تیره به نظر می رسد و همان خاکستری روشن در زمینه سیاه روشن به نظر می آید.

§ مربع زرد رنگ در زمینه سفید، تیره تر از همان مربع زردی است که در زمینه سیاه قرارگرفته است.زرد در زمینه سفید دارای اثری ملایم ونمودی گرم است، در حالی که در زمینه سیاه، مربع زرد درخشندگی فوق العاده پیدا می کند و نمودش سرداست و به طرف بیرون حرکت می کند.

و اما مثال هایی دیگر در این زمینه:

§ مربع قرمز در زمینه سفید به تیرگی می رود و درخشش آن کاهش می یابد، در حالی که قرمز در زمینه سیاه رنگ به گرمی متمایل می شود و روشنی بیشتر به خود می گیرد.

§ مربع آبی در زمینه سفید دارای تیرگی و عمق است و زمینه سفید نیز، از زمینه سفید مربع زرد، روشن تر است.

 

هماهنگی رنگ ها

هنگامی که درباره هماهنگی رنگها صحبت می شود، معمولاً قضاوت روی اثر و عملکرد متقابل دو یا تعداد بیشتری رنگ به عمل می آید.تجربیات و آزمایشات متفاوت در مورد مطابقت ذهنی رنگها، نقطه نظرهای متفاوتی دارند.اغلب درنظر مردم، رنگهای هماهنگ آنهائی هستند که از یک خانواده باشند ویا در عین تنوع، با جلوه یکسانی خودنمایی کنند، ویا رنگهایی که بدون کنتراست)تضاد(در مجاور هم قرار گیرند. به طور کلی عنوان

هماهنگی)هارمونی(یا عدم هماهنگی فقط در رابطه با احساس انسان است، که به صورت مطلوب بودن یانبودن وجذاب بودن یانبودن مطرح می گردد.

هارمونی، یعنی تعادل وتوازن بین قدرتهای رنگی.

در این باره می توانیم یک آزمایش جالب در رابطه با عکس العمل فیزیولوژیکی دستگاه دیدمان انجام دهیم : اگر ما برای مدتی به یک مربع قرمز خیره شویم و سپس چشم را ببندیم، یک پس تصویر که به صورت مربع سبزرنگ است درنظرمان ظاهر م یشود.)می توان یک صفحه کاغذ سفید را باسرعت روی مربع قرمز قرار دادتا مربع سبز در روی صفحه سفیدظاهر شود(.و بر عکس اگر به مربع سبز رنگ نگاه کنیم

بعداز مدتی که چشم بسته می شود، مربع قرمزرنگ در چشم ظاهر می گردد.این آزمایش را می توان بابسیاری از رنگها انجام دادو در چشم انسان همیشه رنگها مکمل رنگ نخستین، ظاهر می شوند.این عکس العمل فیزیکی بدن نسبت به رنگ های جستجویی برای ایجاد تعادل وتوازن است واحساسی است که تضادهای پی در پی را به وجود می آورد.

تغییراتی که در ساختمان بینایی به ترتیب ذکر شده به وجود می آید، مربوط به حالات مختلف ذهنی ودستگاه عصب بینایی است.

هارمونی رنگها، اعصاب ما را آرامش می دهد، معمولاً رنگ خاکستری نیزچنین آرامشی را در ذهن به وجود

می آورد، که هم از ترکیب سیاه وسفید به وجود می آید وهم از رنگ های مکمل؛ یعنی رنگ های اصلی )زرد، قرمز، آبی(.

 

انواع کنتراست

-5 کنتراست همزمان :

کنتراست همزان ناشی از تأثیر عمومی رنگ ها به روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد می شود. وقتی که با یک رنگ را می بینیم ، چشم و ذهن ما به طور همزمان مکمل آن رنگ را پدیده می آورند.

البته این رنگ به صورت ذهنی به وجود می آید و ملموس نیست بلکه فقط احساس می شود.وقتی از خاکستری ها در ترکیب رنگی استفادهمی شود، کنتراست همزمان به نحو مؤثرتری احساس می شود. کنتراست همزمان نه تنها درمیان یک خاکستری و یک رنگ خالص به وجود می آید. بلکه در میان دو رنگ که به طور کامل مکمل یکدیگر نیستند نیز اتفاق می افتد.

به طور کلی رنگها به دو دسته تقسیم می شوند :

1-رنگ های آکروماتیک) بی فام(: شامل سیاه ، سفید و انواع تنالیت هها) درجات مختلف تیره و روشن ( خاکستری.

2- رنگ های کروماتیک ) با فام (: شامل رنگ های اصلی ، رنگ های درجه دوم و رنگ های درجه سوم.

رنگ های آکروماتیک

سیاه:

- سیاه رنگی است سنگین و باوقار

- سیاه اگر با رنگهای دیگر مخلوط شود از درخشش آنها می کاهد .

- سیاه در حکم پس زمینه باعث درخشش بیشتر رنگهای دیگر می شود .

- هر گاه بخواهیم اثرات و شدت رنگهای اصلی ) زرد ، قرمز ، آبی ( را که در کنار هم قرار می گیرند بکاهیم ، بین آنها را با رنگ مشکلی احاطه م ینماییم و علاوه بر آنها به رن گهای فوق نیز نمود دیگری می بخشیم و ارزش رنگی آنها در کنار مشکی یا خاکستری بروز می دهیم .

- رنگ سیاه اثرات رنگها را در یکدیگر می کاهد . این شیوه در تصویرساز یهای اخیر به وفور استفاده می شود .

- حذف رنگ سیاه از حیطه رنگ ها اولین بار توسط امپرسیونیست ها صورت گرفت و این امر کاملا عقلانی و با درخشش رن گها را نباید از بین برد و رنگ سیاه بطور ملموسی از « تفکر همراه بود . آنها معتقد بودند که درخشش رن گها می کاهد .

سفید:

- رنگی است که آرام و قرار ندارد و نه تنها در حکم پس زمینه رنگ دیگری را محدود و محصور نمی کند ، بلکه خود نیز دائم در حال گریز است.

- سفید اگر با رنگ های دیگر مخلوط شود از شدت آنها م یکاهد و آنها را ملایم می سازد، به عنوان مثال قرمز رنگ تند و نفسانی است که اگر با سفید مخلوط شود صورتی حاصل می شود و صورتی رنگ عشق رمانتیک و شاعران است.

- سفید در حکم پس زمینه از درخشش رنگ های دیگرمی  کاهد .

 

خاکستری:

- خاکستری رنگی بی تفاوت و بی شخصیت است و به سرعت تحت تاثیر رنگ مخالف قرار می گیرد .

- خاکستری هنگامی که در کنار رن گهای دیگر قرار گیرد شخصیت و زندگی خود را به دست  می آورد .

این انتقال از لحاظ ذهنی در چشم بیننده بوجود می آید و متعلق به خود رنگ خاکستری نیست .

- رنگ خاکستری را می توان از تریکیب سیاه و سفید و یا دو رنگ مکمل بدست آورد .

- به دلیل اهمیت خاکستری و درجات مختلف آن در نقاش یهای چینی و ژاپنی از این رنگ فراوان استفاده می شود که این خاصیت در ریش ی هنر کشو رهای فوق می باشد .

- هرگاه لکه ای بر روی این زمینه خاکستری قرار گیرد هاله ای از رنگ مکمل آن در اطرافش بوجود می آید .

نکته : هنگامیکه در تصویرسازی بخواهیم رن گهای کروماتیک ) رنگین ( را در کنار آکروماتیک ) سیاه ، سفید ، خاکستری ( قرار دهیم باید آنها را از حیث ارتفاع ) درجه تیره و روشنی ( هم اندازه به کاربرد، در این صورت رن گهای آکروماتیک خاصیت بی رنگی خود را از دست داده و به نظر رنگی می آیند . این روشی است که نقاشان امپرسیونیست اغلب در آثارشان بکار می گرفتند.

رنگهای اصلی:

منظور از رنگ های اصلی یا درجه اول رنگ هایی است که معمولا از ترکیب هیچکدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شوند بلکه سایر رنگ ها از تکیب آنها با یکدیگر بوجود می آیند و شامل سه رنگ زرد ، قرمز و آبی می شوند.

از ترکیب سه رنگ اصلی با هم رنگ سیاه حاصل می شود .

معمولا رنگ های اصلی بصورت خالص در بازار عرضه نمی شوند به همین دلیل است که وقتی سه رنگ اصلی را با یکدیگر محلوط م یکنید ممکن است بجای خاکستری کاملا تیره قهو های بدست آید.

رنگ های ثانویه ، فرعی ) درجه دوم (:

هر رنگ درجه دوم معمولا از مخلوط کردن دو رنگ اصلی ساخته می شود . به این ترتیب می توان رنگ های درجه دوم را به طریق زیر بدست آورد .

زرد + قرمز = نارنجی

زرد + آبی = سبز

قرمز + آبی = بنفش

رنگ های درجه سوم:

این رنگ ها از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم ساخته می شوند.

رنگ های درجه سوم عبارتند از :

زرد نارنجی

قرمز نارنجی

قرمز بنفش

بنفش آبی

سبز آبی

سبز زرد

کنتراست به معنای تباین و جدایی است و یکی از اصل های پایه ای رشته های گوناگون هنر است. وظیفه اصلی کنتراست، ایجاد شفافیت و وضوح تصویر است. وجود کنتراست میان رنگ ها صرفاً به معنای تضاد میان آن ها نیست. بلکه بررسی روابط و مقایسه میان آنهاست. مشهورترین نظریه در خصوص کنتراست رنگ مربوط به وجود هفت کنتراست رنگ است که به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

کنتراست ته رنگ :

برای رسیدن به این کنتراست کافی است که از رنگ های خالص استفاده کنیم. وقتی گفته می شود رنگ های خالص ، منظور فقط سه رنگ اصلی نیست بلکه همه رنگ های چرخه ی رنگ را می توان به عنوان رنگ خالص استفاده کرد.

شدیدترین کنتراست ته رنگ میان سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی که هیچ وجه مشترکی

از لحاظ رنگین بودن با هم ندارند به وجود می آید. بر همین اساس کنتراست ته رنگ در میان رنگ های درجه دوم یعنی سبز، نارنجی و بنفش که رنگ های ترکیبی هستند به مراتب کمتر است. در رنگ های درجه سوم بازار کنتراست، رنگ کاسته خواهد شد.

2 -کنتراست تیرگی روشنی رنگ:

تأثیراتی که کنتراست تیرگی روشنی رنگ روی روابط میان رنگ ها و روی مخاطبین یک اثر هنری می گذارد ، پس از کنتراست ته رنگ از اهمیتی ویژه برخوردار است.

میزان تیرگی هر رنگ را می توان به طور مناسب با یک درجه از خاکستری بی نام )خاکستری حاصل از ترکیب سیاه و سفید( نشان داد. از این طریق می توان به راحتی رنگ ها را از لحاظ تیرگی و روشنی با هم مقایسه کرد.

-3 کنتراست رنگ های سرد و گرم :

معمولاً احساس سردی و گرمی رنگ ها مربوط به دریافت و تجربه ما از عناصر موجود در طبیعت است. برخی از رنگ ها مثل قرمز، زرد و رنگ های مربوط به آن ها را عموماً گرم احساس می کنیم و رنگ هایی مثل سبز، آبی و ترکیب های مربوط به آنها را معمولاً سرد و خنک احساس می کنیم.

در میان رنگ ها می توان قرمز ، نارنجی را به عنوان پرحرارت ترین رنگ و سبزآبی را سردترین رنگ احساس کرد. اما برای سردی و گرمی رنگ ها هیچ حد و مرزی نمی توان قایل شد، بلکه سرد یا گرم کردن آنها بستگی به رنگ های هم جوار و حس درونی مخاطب دارد.

4 -کنتراست رنگ های مکمل :

وقتی دو رنگ مکمل در کنار هم قرار می گیرند تأثیرگذاری آنها به روی هم طوری است که یکدیگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شدیدترین مرتبه ارتقا می دهند. همان طور که قبلاً گفته شد دو رنگ مکمل در چرخه دوازده رنگی به صورت قطره ی روبروی هم قرار می گیرند مانند زرد و بنفش ، قرمز و سبز، نارنجی و آبی.

وجود رنگ های مکمل در یک ترکیب بصری می تواند درایجاد رابطه هماهنگ میان رنگ ها نقش مهمی داشته باشد و ا حساسی از کمال رنگ و درک نو را به وجود بیاورد.

-5 کنتراست همزمان :

کنتراست همزان ناشی از تأثیر عمومی رنگ ها به روی احساس بینایی است و با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد می شود. وقتی که با یک رنگ را می بینیم ، چشم و ذهن ما به طور همزمان مکمل آن رنگ را پدیده می آورند.

البته این رنگ به صورت ذهنی به وجود می آید و ملموس نیست بلکه فقط احساس می شود. وقتی از خاکستری ها در ترکیب رنگی استفاده می شود، کنتراست همزمان به نحو مؤثرتری احساس می شود. کنتراست همزمان نه تنها در میان یک خاکستری و یک رنگ خالص به وجود می آید. بلکه در میان دو رنگ که به طور

کامل مکمل یکدیگر نیستند نیز اتفاق می افتد.

کنتراست کیفیت:

در این جا منظور از کیفیت، حالت خلوص و اشباع رنگ است .

 وقتی که یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه، سفید و یا مکمل خود مخلوط شده اند قرار می گیرد ، کنتراست

کیفیت رنگ ایجاد می شود.

 

کنتراست کمیت ) وسعت سطح(:

کنتراست کمیت مربوط به رابطه متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است.

در این کنتراست رابطه ی بزرگی و کوچکی سطوح رنگین نقش اصلی را بازی میکند. زیرا نسبت بزرگی سطح رنگ ها با یکدیگر می تواند در ایجاد رابطه هماهنگ میان آنها مؤثر باشد. در ایجاد کنتراست کمیت دو عامل نقش اساسی دارند.

1-میزان درخشش و خلوص رنگ

2-میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی

رابطه رنگ و فرم

همانطور که سه رنگ زرد ، قرمز ، آبی به عنوان رنگ های اصلی محسوب م یشوند و سایر رنگها از مخلوط شدن سه رنگ بوجود می آیند.

سه شکل اصلی نیز وجود دارند که پایه و اساس سایر شک لها را ایجاد می کنند و شکل های دیگر از آنها ساخته م یشوند .

این سه شکل عبارتند از: دایره، مربع ، مثلث

 

محصولات