حداقل دمای تشکیل فیلم (M.F.F.T) Minimum Film Forming Temputure چیست

بازدید: ۱۱۰۹

حداقل دمای تشکیل فیلم (M.F.F.T) Minimum Film Forming Temputure چیست

عبارت MFFT حداقل دمایی است که در آن قسمت پلیمری یا جامد یک دیسپرسیون پلیمری پایه آبی (به صورت لاتکس یا امولسیون) در حالت نیمه خشک برای تشکیل یک فیلم پلیمری پیوسته به هم می پیوندند. که به عنوان یک بایندر برای نگه داشتن بخش های جامد در فیلم رنگ عمل می کند. در دمای بالای MFFT پلیمر تشکیل فیلم می دهد و در دماهای زیر MFFT ذرات پلیمر نمی تواند به هم پیوسته و منعقد شوند و یک فیلم پیوسته را تشکیل دهند و بنابراین نمی تواند ذرات پلیمر و سایر مواد تشکیل دهنده رنگ از قبیل پیگمنت ها و فیلرها را به هم وصل کند نتیجتا ً به صورت یک لایه پودری ترک خورده باقی می ماند.

کاربردهای عملی حداقل دمای MFFT تشکیل فیلم در پوشش ها

MFFT به طور معمول به عنوان یک راهنما توسط فرمولاتورهای پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد که چگونه اثرات خود را به پارامترهای زیر در پوشش می گذارند.

سهولت تشکیل فیلم در دماهای پایین/ پایداری قوی:

هرچه MFFT بالاتر باشد احتمال تشکیل فیلم را در درجه حرارت های پایین تر کمتر می گردد.

انعطاف پذیری:

به عنوان یک قاعده سرانگشتی نادرست MFFT پایین تر پلیمر را منعطف و الاستومریک می کند هرچند که در سیستم های پلیمری مدرن کاربرد ندارد. انعطاف پذیری بیشتر به مونومرها وابسته است به عنوان مثال امولسیون های آکریلیک خالص و کوپلیمرهای امولسیونی استایرین آکریلیک ممکن است MFFT یکسانی داشته باشد اما از انعطاف پذیری و الاستیسیته یکسانی برخوردار نباشند.

چرک پذیری – نرمیت فیلم:

MFFT بالا سبب می شود پلیمر نهایی تشکیل شده سخت تر بوده و حالت ترموپلاستی کمتری داشته باشد. که در این حالت احتمال چسبندگی ذرات غبار و چرک به پلیمر کمتر خواهد بود.در تکنولوژی پوشش های معمول ما نیاز به موازنه بین این خواص داریم بنابراین ما تمایل داریم که با اضافه کردن نرم کننده موقت (منعقد کننده)، یا با تغییر مورفولوژی ساختار اصلی پلیمر (مانند سیستم های پلیمری هسته – پوسته) به خواص مطلوب مورد نظر برسیم.

اندازه گیری و تعیین عملی MFFT

اگر ساختار دقیق مونومری پلیمر را بدانیم تقریبا ً می توانیم MFFT دیسپرسیون پلیمری را محاسبه کنیم. هرچند که تعیین بسیار دقیق MFFT با استفاده از منعقد کننده و بدون استفاده از منعقد کننده ها بسیار ساده است. استفاده از دستگاههای ساده از قبیل میله مسی، هیتر، یخ و ترموکوپل و دماسنج امکان پذیر است. خواصی از قبیل MFFT خیلی وابسته به ترکیبات سازننده پلیمر است. بنابراین این خواص از تولید به تولید در داخل هر بچ راکتور متفاوت خواهد بود حتی اگر اجزاء تشکیل دهنده پلیمر همان باشد.

بنابراین بسیاری از دیسپرسیون های پلیمری تولیدکنندگان محدوده MFFT را بیان می کنند تا اینکه خود عدد دقیق MFFT را نشان دهند.

از جمله کاهندگان MFFT حداقل دمای تشکیل فیلم در پوشش های لاتکس تگزانول است. تگزانول ساخت شرکت ایستمن امریکا بوده که به صورت عمده در پوشش های پایه آب مورد استفاده قرار می گیرد. تگزانول از نظر ساختار شیمیایی یک استر الکل با دمای جوش بالا بوده که قابل امتزاج با آب می باشد.

محصولات