ضد رویه متیل اتیل کتوکسیم

بازدید: ۷۷۷

ضد رویه متیل اتیل کتوکسیم

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش ضد رویه مکو هند MEKO را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید ضد رویه مکو هند MEKO و اطلاع از قیمت ضد رویه مکو هند MEKO و کاربرد ضد رویه مکو هند MEKO با شرکت تماس بگیرید.

تشکیل رویه در سطح رنگ درون ظرف ناشی از تبخیر حلال و اثر خشک کن های سطحی در رنگ است. رویه زدن رنگ همان خشک شدن سطح رنگ است. وجود روغن های گیاهی که به راحتی اکسید می شوند در رزین تمایل به رویه زدن را بیش تر می کند. تبخیر حلال از سطح رنگ و ژل شدن رنگ در سطح نیز یکی از دلایل ایجاد رویه در رنگ است.

در مواردی رویه نازکی روی سطح رنگ داخل ظرف تشکیل شده باشد عیب رنگ محسوب نمی شود و می توان به راحتی رویه را از سطح رنگ برداشته و مابقی رنگ را استفاده کرد. در صورتی که به واسطه بازماندن درِ ظرف یا وجود منفذ و سوراخ در ظرف رویه تشکیل شده ضخیم باشد، به سبب فعل و انفعالات بیش تر بین ماده خشک کن رنگ درون قوطی و یا دو فاز شدن رنگ و یا تغییر فام، کیفیت رنگ باقی مانده نامطلوب خواهد بود. لذا در این موارد هرگز استفاده از باقیمانده رنگ توصیه نمی شود.

در هر صورت وجود رویه بر روی رنگ، از نظر مصرف کننده چندان مورد قبول نیست و برای کاهش این مشکل، در رنگ ها از ضد رویه استفاده می شود. مکانیسم عمل ضد اکسیداسیونی مواد ضد رویه بدین صورت است که به علت تبخیر سریع، به سطح رنگ می آید و بخارات آن سطح رنگ را در قوطی می پوشاند و حد فاصل بین اکسیژن موجود در فضای خالی ظرف را پر می کند. بدین ترتیب از تماس مستقیم اکسیژن هوا با سطح رنگ و تشکیل شبکه سه بعدی در سطح رنگ (رویه رنگ) ممانعت می کند.

در انتخاب یک ماده ضد رویه مناسب علاوه بر چگونگی عملکرد آن در جلوگیری از ایجاد رویه، به عوامل دیگر نیز توجه می شود:

1-میزان تآثیر گذاری بر زمان خشک شدن رنگ

2- سازگاری با سیستم رنگ

3- تغییر فام رنگ در محلول رزین یا فیلم خشک رنگ

4- تآثیر بر گرانروی رنگ

انواع مواد ضد رویه:

مواد ضد رویه عموما ً در برابر اکسایش پایدار هستند. از این میان مواد، ترکیبات اکسیم با گروه C=NOH و ترکیبات فنلی بیش ترین مصرف را دارند.

ترکیبات اکسیم:

بوتیر آلدوکسیم، متیل اتیل کتوکسیم methyl ethyl ketoxime، سیکلوهگزانون اکسیم از این گروه مواد هستند.

CH3CH – NOH  بوتیر آلدوکسیم

C2H5 – C(CH3) = NOH متیل اتیل کتوکسیم

سیکلو هگزانون اکسیم

بوتیر آلدوکسیم، متیل اتیل کتوکسیم مایع و سیکلو هگزانون اکسیم به صورت پودر هستند و همگی فراریت خوبی دارند و بر زمان خشک شدن فیلم اثری نمی گذارند. مقدار مصرف ترکیبات اکسیم 0.1 تا 0.4 درصد وزن کل رنگ است. انتخاب هر یک از اکسیم ها به سیستم رنگ بستگی دارد. بوتیر آلدوکسیم اثر عالی تری بر روغن ها و رزین های روغنی دارد و متیل اتیل کتوکسیم بر بسیاری از آلکیدها، اپوکسی ها، استرها و رزین های پلی اورتان اصلاح شده با روغن اثر بهتری دارد. سیکلو هگزانون اکسیم با بوئی ملایم برای پوشش های کم بو مصرف می شود. اکسیم های مایع به علت حلالیت در رزین کاربرد راحت تری دارند. اکسیم ها با خشک کن ها و رنگ دانه های فلزی موجود در رنگ، کمپلکس (همبافت) تشکیل می دهند که موجب تغییر فام رنگ می شوند. کمپلکس فلزی تشکیل شده می توان به فعالیت خشک کن فلزی صدمه بزند و به یک ضد خشک کن تبدیل شود. البته این کمپلکس پایداری کمی دارد و واکنش آن برگشت پذیر است. به گونه ای که کمپلکس فلزی به مواد اولیه خود تجزیه می گردد و دوباره فعالیت کامل خود را به دست می آورد.

سایر مقالات مرتبط :

ضد رویه چیست ؟

محصولات