مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

بازدید: ۸۸۸

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش اپتیکال برایتنر OB و OB 1 را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید اپتیکال برایتنر OB و OB 1 و اطلاع از قیمت اپتیکال برایتنر OB و OB 1 و کاربرد اپتیکال برایتنر OB و OB 1 با شرکت تماس بگیرید.

در حالت خام، کالاهایی مانند الیاف نساجی، کاغذ، پلاستیک ها وپوشش ها که ترکیبی از مواد اولیه آلی هستند، بعضی از نورهای مرئی، مخصوصا ً محدوده طول موجهای کوچک (nm 400-500) را جذب می کنند. بنابراین کالاها  معمولا ً کم و بیش زرد تا زرد مایل به قهوه ای دیده می شوند. این رنگ مایل به قهوه ای در مورد پنبه به مواد رنگزای طبیعی، در مورد الیاف پروتئینی (پشم و ابریشم) به مخلوط کمپلکسی از پلی پپتیدها و پیگمنت های طبیعی و در مورد الیاف بشر ساخت به محصولات تجزیه شده حرارتی نسبت داده می شوند. این رنگ را می توان به وسیله اکسایش یعنی سفیدگری شیمیایی از بین برد. اما سفید گری بیش از حد باعث می شود که کالا صدمه زیادی ببیند و استحکامش کاهش یابد. ظاهر مایل به زرد کالا را می توان به وسیله رنگرزی با ماده رنگزای آبی رنگ از بین برد.رنگرزی با ماده رنگزای آبی سبب می شود که شئ یا کالا کمتر زرد رنگ به نظر برسد.در این حالت کالا واقعا ً سفیدتر نیست و بیشتر مایل به خاکستری است. چشم بشر یک خاکستری آروماتیک را به خوبی فام رنگی ضعیف مانند زرد مایل به قهوه ای مواد سفیدگری نشده تشخیص نمی دهد. به عبارت دیگر درخشان کننده های فلورسنتی نور بازتابی در محدوده nm400-480 را برای جبران جذب رنگ زرد تامین می کنند بدون آنکه خودشان هیچ نور مرئی را جذب کنند. این مواد نور ماوراء بنفش را در محدوده 350 تا 375 نانومتر جذب می کنند و آن را به وسیله فلورسنس در محدوده 440-420 نانومتر انعکاس می دهند.

مواد درخشان کننده فلورسنتی در سیستم های اتوماتیک طبقه بندی نامه های پستی بکار میروند، در این سیستم ها از خاصیت فلورسنتی تمبرهای پستی به عنوان شناساگر استفاده می شود. وقتی که تشعشع UV بر روی پاکت نامه می تابد نامه طوری آرایش می یابد که باعث باطل شدن مکانیکی تمبر پستی می شود. مواد درخشان کننده فلورسنتی را می توان به شش گروه تقسیم کرد:

1) ترکیباتی با یک یا دو گروه استیلبن که حدود 80% تولیدات تجاری به این گروه از ترکیبات تعلق دارند.

2) دومین گروه مواد درخشان کننده فلورسنتی شامل مشتقات 2،1-اتیلن با دو گروه هتروآروماتیک یا یک هتروآروماتیک و یک آروماتیک می باشند

3) گروه سوم شامل مشتقات کومارین است

4) چهارمین گروه مشتقات 3،1-دی فنیل-2-پیرازولین هستند.

5) گروه پنجم شامل ترکیبات نفتالیمید است.

6) گروه ششم شامل ترکیباتی است که از اتصال مستقیم حلقه های آروماتیک و هتروآروماتیک بدست می آیند.

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

محصولات