پیگمنت های برنزی

بازدید: ۱۴۰۷

پیگمنت های برنزی

این واژه شامل آلیاژهایی از مس می شود که بعضی از آنها شبیه برنج هستند. انواع روشنتر و کم رنگ تر این پیگمنت در بازار تحت نام پودر طلایی عرضه می گردد.

روش تهیه انواع این رنگدانه شبیه روش تهیه رنگدانه آلومینیم می باشد و ذرات آن به شکل پولکهای ریز است. وزن مخصوص آنها به میزان قابل توجهی بالاتر از وزن مخصوص رنگدانه های آلومینیم می باشد.

به طور کلی پیگمنت های برنزی حتی در مقابل مقادیر بسیار کم اسید موجود در فازهای مایع رنگ بسیار حساس هستند و در صورتی که در معرض هوای آزاد قرار گیرند سریعا ً براقیت خود را از دست می دهند، در نتیجه، این پیگمنت ها در رنگهای تزئینی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و برای این منظور اغلب در محلولهای پلیمری مناسب از قبیل پلی وینیل استات یا پلی استیرن به کار می روند.

طرز شناسایی پیگمنت های برنزی

خصوصیات ظاهری انواع مختلف این رنگدانه برای شناسایی آنها کافی است، وقتی که این پیگمنت ها را با دقت بسیار زیاد با محلول 50 درصد اسید نیتریک گرم کنیم حل می شوند و محلولی به دست می دهند که می توان آن را برای شناسایی یونهای مس و روی مورد استفاده قرار داد.

پیگمنت های برنزی

محصولات