اطلاعات عمومی محصول

Acrylic acid

 

اکریلیک اسید با نام ایوپاک پروپنویک اسید شناخته می شود. یک ترکیب آلی با فرمول مولکولی CH2=CHCOOH بوده، ساختار شیمیایی اکریلیک اسید یک کربوکسیلیک اسید ساده بوده که یک گروه وینیلی مستقیما به بنیان کربوکسیلیک اسید چسبیده است.اکریلیک اسید مایعی بی رنگی بوده که خاصیت اسیدی داشته و بوی ترش دارد.اکریلیک اسید قابلیت امتزاج با آب، الکل ها،اترها و کلرفرم را دارد. میزان تولید آن سالیانه به میلیون ها تن میرسد. واکنش پذیری آن مشابه کربوکسیلیک اسید ها می باشد. اسید اکریلیک زمانی که با الکل ها وارد واکنش شود به فرم استری در می آید، استرهای اسید اکریلیک در حالت کلی اکریلات نامیده می شود.آلکیل استرهای عمومی و پرکاربرد اسید اکریلیک عبارت اند از : متیل اکریلات، بوتیل کریلات، اتیل آکریلات و 2-اتیل هگزیل اکریلات .

آکریلیک اسید در صنایع چسب، رنگ و رزین، ساخت الاستومرها ، پولیش ها، پلاستیک ها، غلظت دهنده ها کاربرد فراوانی دارد.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.