اطلاعات عمومی محصول

ایزو فتالیک اسید- Isophthalic Acid

ایزوفتالیک اسید یک ترکیب آلی با فرمول مولکولی C6H4(CO2H)2 می باشد. ایزوفتالیک اسید به صورت جامد بی رنگ بوده و از ایزومرهای فتالیک اسید و ترفتالیک اسید می باشد. کاربرد عمده و صنعتی ایزوفتالیک اسید خالص ، تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET) و تولید پلی استر غیر اشباع (UPR) و تولید سایر رزین های مصرفی در صنایع پوششی های سطحی می باشد.

ایزوفتالیک اسیدسالیانه در اشل میلیون ها تن در مقیاس صنعتی از اکسیداسیون متا زایلین در حضور اکسیژن و کاتالیست کبالت – منگنز تولید می گردد. مخلوط ترفتالیک اسید و ایزوفتالیک اسید جهت تولید بطری های آب معدنی و بسته بندی مواد غذایی کاربرد دارد.پلیمرهایی برپایه بنزوایمیدازول با کارآیی بالااز ایزوفتالیک اسید تولید می شوند. ایزوفتالیک اسید خالص به اختصار PIA نامیده می شود.همچنین جهت تولید محصولات عایق کاری و ایزولاسیون از ایزوفتالیک اسید استفاده می شود. ایزوفتایک اسید دارای جرم مولکولی تقریبی 166 و دانسیته 1.53 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. ایزوفتالیک اسید در آب نا محلول می باشد . ایزوفتالیک اسید یک دی کربوکسیلیک اسید آلی مهم برای سنتز آلکید رزین و پلی استر رزین ها است که با اضافه شدن آن به واکنش رزین باعث افزایش مقاومت رزین نسبت به آب و سایر عوامل شیمیایی می گردد.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.